Noelia González Rivas

Unha das últimas incorporacións a plantilla de TVSB, desenvolve a súa función na redacción de informativos e ademáis co-produce o programa sectorial "Orixe e Calidade", adicado ó mundo da viticultura na D.O.RÍAS BAIXAS. do que tamén é a súa presentadora.