As obras do mercado levantan novamente a polémica en Boiro