Rouban 150 quilos de marisco en varias embarcacións de Ribeira