Agreden a dous mozos de orixe senegalesa en Ribeira