Barbanza e Muros-Noia non perden peso na organización do PP