Construcción Autovía do Barbanza

    SOBRE ESTE ASUNTO FALAMOS TAMÉN CO PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE AROUSA NORTE E ALCALDE DE RIANXO.. PEDRO PIÑEIRO ASEGURA QUE UNHA ACTUACIÓN DE TAL MAGNITUDE REQUIRE PRUDENCIA POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN. AS DECLARACIÓNS REALIZADAS POLA CONSELLEIRA DE POLÍTICA TERRITORIAL, MARÍA XOSÉ CARIDE, ACERCA DO PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DA AUTOVÍA DO BARBANZA CON DATA LÍMITE PARA AGOSTO DE 2009, DOUS ANOS MÁIS TARDE DO ANUNCIADO POLO ANTERIOR GOBERNO DA XUNTA DE GALICIA, FIXERON REACCIONAR A DIVERSOS COLECTIVOS COMARCAIS EN PROTESTA POLO SUPOSTO RETRASO DAS OBRAS. A ESTE RESPECTO, O PRESIDENTE DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS AROUSA NORTE, PEDRO PIÑEIRO, QUIXO EXPOÑER OS DATOS DO PROXECTO DE MANEIRA OBXECTIVA, ACLARANDO QUE SE ESTÁ A FALAR DE PRAZOS MÁXIMOS. O PROCESO INICIOUSE O PASADO 30 DE MAIO COA APERTURA DAS PLICAS DURANTE O ANTERIOR GOBERNO DO PP CUN PRAZO ESTABLECIDO DE SEIS MESES PARA A ADXUDICACIÓN DAS OBRAS. A PARTIR DE AQUÍ ESTABLÉCESE UN PRAZO DE TRES MESES PARA A SINATURA DO CONTRATO E TRES MESES PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO. A CONTINUACIÓN, A XUNTA DISPÓN DE DOUS MESES PARA REVISALO E A NEGOCIACIÓN COS PROPIETARIOS IMPLICARÍA UN PERÍODO MÁXIMO DE CATRO MESES. DESTE XEITO, SOAMENTE OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SUPORÍAN UN PRAZO DE MÁIS DUN ANO SITUANDO O INICIO DAS OBRAS EN AGOSTO DE 2006. A CONSTRUCIÓN DO PROXECTO POR PARTE DA EMPRESA ADXUDICATARIA FIXOUSE NUN PRAZO DE TRES ANOS, ESTABLECIDO POLO ANTERIOR GOBERNO DA XUNTA DE GALICIA AÍNDA QUE, DEPENDENDO DAS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS, SERÍA POSIBLE A REDUCIÓN DESTE TEMPO. NESTE SENTIDO, PEDRO PIÑEIRO CONSIDERA QUE É NECESARIO CONTAR CUN PERÍODO DE TEMPO SUFICIENTE PARA ABORDAR UNHA ACTUACIÓN QUE SUPÓN UN INVESTIMENTO DE NOVENTA MILLÓNS DE EUROS E Á VISTA DOS DATOS CONSIDERA POUCO PRUDENTE A AFIRMACIÓN DO ANTERIOR GOBERNO DE TER REMATA A OBRA NO 2007 ASÍ MESMO, PEDRO PIÑEIRO, EXPLICOU TAMÉN QUE O RETRASO NA CONSTRUCIÓN DA AUTOVÍA NON AFECTARÁ A OUTRAS OBRAS COMO SON OS PARQUES EMPRESARIAIS PROXECTADOS NA COMARCA. O REXEDOR LOCAL QUIXO EXPLICAR QUE A SÚA INTENCIÓN EXPOR PUBLICAMENTE OS DATOS OBXECTIVOS SEN ÁNIMO E ENTRAR EN POLÉMICA E QUE AS SÚAS MANIFESTACIÓNS SEXAN INTERPRETADAS COMO ATAQUE OU DEFENSA DUN E OUTRO GOBERNO.