“Pescaenverde” chegará ós mercados na primavera de 2015

    A Universidade de Santiago de Compostela vén de presentar a denominada ecoetiqueta ‘Pescaenverde’, coa que se pretende ofrecer información ó consumidor sobre o impacto dos produtos pesqueiros no medio ambiente. Esta iniciativa foi desenvolvida polo grupo de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos da USC, institución que xa rexistrou a dita marca, que virá a dar un valor engadido ós produtos que a incorporen. A nova etiqueta ten en conta o valor de vida da actividade pesqueira e recolle o cumprimento dos índices da pegada de carbono, así como a taxa de retorno enerxético. Está previsto que ‘Pescaenverde’ chegue ós mercados, aproximadamente, na primavera de 2015, atopándose nas etiquetas do peixe e do marisco en forma de código BIDI, de onde se poderá acceder á páxina web do proxecto para comprobar os datos ambientais. A nova ecoetiqueta agrupa a 128 especies que chegan ós portos galegos, o que supón case o 98% do total. Ademais os interesados en conseguir a marca de garantía poden consultar os requisitos para cada especie na páxina web da propia universidade compostelá, así como a xestión da solicitude.