Nova polémica no Son, esta vez polo recibo do catastro