Medra o valor das vendas de peixe e marisco nas lonxas galegas

    GALICIA> O valor económico das vendas de peixe e marisco no 2015 acadou os catrocentos cincuenta e sete millóns de euros, cifra que supón a máis alta das últimos catro anos. En total vendéronse máis de cento oitenta mil toneladas de produto, do cal o oitenta por cento se concentra nas lonxas da Coruña, Vigo, Ribeira, Burela e Celeiro. En canto á distribución por especies, a principal en termos de facturación, foi a pescada que supuxo un trinta e sete por cento do total. En segundo lugar sitúase o peixe sapo, seguido doutras especies de bivalvo como a ameixa xapónica e o berberecho.