A Deputación da Coruña entrega tres camións a Serra do Barbanza

NOIA> Coa entrega destes tres novos camións, a Mancomunidade Serra do Barbanza disporá dun total de nove vehículos. Agardan, deste xeito, que se normalice o servizo de recollida caracterizado polas deficiencias dos últimos meses e a conflictividade coa empresa adxudicataria. A Deputación destinou á adquisición destes vehículos medio millón de euros dos cales aínda dispoñen dun remanente que podería destinarse á compra dun novo camión. O presidente destacou que a adquisicións dos novos vehículos é froito dun compromiso unánime de toda a corporación provincial, comprometida coa mellora da xestión de residuos.