A Pobra realizará melloras no sistema de depuración das augas

    POBRA> O concello da Pobra acometerá melloras na depuradora para reducir a entrada de auga salgada na rede de saneamento. A salinidade altera o proceso biolóxico de depuración provocando o vertido á ría de augas de inferior calidade. Xa o pasado ano, ante as queixas da empresa concesionaria do servizo, se acometeran melloras en varios puntos da rede de saneamento. As realizadas na contorna do peirao vello funcionaron e se reduciu notablemente a conductividade da auga salgada. Non así na zona das Xunqueiras. Trala realización das análises, os técnicos detectaron os maiores problemas na arqueta situada nos xardíns Valle Inclán onde se instalarán unhas válvulas para impedir a entrada de auga do mar coa suba da marea.