O concello pide a ELNOSA unha avaliación de impacto ambiental

Pontevedra> O concello de Pontevedra alegará razóns ambientais para rexeitar a prórroga solicitada por Elnosa. O Goberno sinala, nesa alegación que enviará nas próximas horas á Consellería de Medio Ambiente, que a empresa ten a obriga legar de presentar unha avaliación de impacto ambiental. REPOR O concello de Pontevedra presentará unha ampla alegación contraria a solicitude de revisión da autorización ambiental integrada outorgada a fábrica Elnosa. O concello sinala na alegación que enviará nas próximas horas á Consellería de Medio Ambiente que a empresa ten a obriga legal de presentar unha avaliación de impacto ambiental. A administración local arremete que non ten constancia dunha autorización para aproveitamento do Lérez para Elnosa e pide a Augas de Galicia que aclare se existe estas condicións. A información remitida pola empresa reflicte incumprimentos dos límites de parámetros de emisión. Esta información tamén sitúa o punto de verquido na ría, polo que o conello esixe que elnosa aclare se é un erro e onde botan os efluentes. TOTAL Carme da Silva lembrou esta mañá que os prazos en Lourizán para Elnosa se esgotaron hai moito tempo, que sempre foron concedendo prórrogas e máis prórrogas por iso agarda que agora o peche desta fábrica na ría de Pontevedra sexa o definitivo.