A Confraría de O Grove defendese das acusacións da Agrupación de marisqueo de Cambados

    A Confraría de O Grove criticou moi duramente as acusacións da confraria de Cambados de invasión na zona de marisqueo de O Sarrido. A presidenta da agrupación de mariscadoras de Cambados denunciou o marisqueo por parte das mecas en zona Cambadesa, o patrón maior de O Grove négalo rotundamente. A Confraría de O Grove criticou moi duramente as acusacións da confraria de Cambados de invasión na zona de marisqueo de O Sarrido. A presidenta da agrupación de mariscadoras de Cambados denunciou o marisqueo por parte das mecas en zona Cambadesa, o patrón maior de O Grove négalo rotundamente. Do mesmo xeito o patrón maior de O Grove respostou as acusacións de “confraría agraciada pola Consellería” vertidas por parte de Cambados. Segundo Francisco Iglesias, a agrupación Cambadesa era a agraciada por parte do anterior goberno da xunta.