A Xunta incrementa no 2014 a vixilancia e eliminación de puntos de verteduras

A Xunta de Galicia incrementa no 2014 a vixilancia e eliminación de puntos de verteduras, como o que vén de arranxar no termo municipal de Poio. Esta actuación é unha mostra dos traballos que esta a facer o Executivo autonómico para lograr o saneamento das rías galegas.

Unha inspección conxunta co técnico municipal na que se verificou que o titular procedeu a arranxar o problema, quedando deste xeito subsanado o vertido contaminante cara ao Dominio Público Hidráulico O Goberno galego mantén un especial coidado nas inspección deste tipo de verteduras, xa que afectan a contornas fluviais e marítimos, entre outros, causando graves problemas de contaminación, tanto á fauna, á flora e aos habitantes das zonas afectadas A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través do Plan de Control de Vertidos (PCV), dependente do organismo autonómico Augas de Galicia, vén de poñer solución a unha vertedura procedente dun inmoble particular sito na rúa Monte Saíñas, no lugar de Lourido, pertencente ao concello pontevedrés de Poio. As distintas actuacións que lograron á eliminación do punto de vertedura, iniciáronse tras detectar os técnicos do PCV, nunha inspección rutineira dentro do termo municipal do Concello pontevedrés de Poio, que contía aportes contaminantes cara á ría de Pontevedra procedentes da vivenda. Despois da detección de dito punto de contaminación, o persoal de Augas de Galicia, nunha inspección conxunta con representantes do Concello, solicitaron a estes un plan de actuacións para eliminar dito aporte de augas residuais que vertía sen depuración previa directamente á ría de Pontevedra. Vertedura enmendada Recentemente, realizouse unha nova inspección conxunta co técnico municipal na que se verificou que o titular procedeu a conectar as augas residuais da vivenda cara á rede de saneamento municipal, recentemente instalada na zona de Monte Saíñas, quedando deste xeito subsanado o vertido contaminante cara ao Dominio Público Hidráulico. A Xunta de Galicia mantén un especial coidado e interese nas inspección deste tipo de verteduras, posto que afectan a contornas fluviais e marítimos, entre outros, causando graves problemas de contaminación, tanto á fauna, á flora e aos habitantes das zonas afectadas, sobre todo, nas que as verteduras caen directamente ás rías de Galicia, como resultou neste caso.