Arranca a tempada de pesca de reo e salmón con 28.000 permisos

GALICIA> A Xunta decretou o inicio da tempada de pesca de reo e salmón ata o 31 de xullo, prolongándose ata o día 30 de setembro nos coutos de reo e nos tramos de pesca sen morte, acoutados ou non, situados en masas de auga salmoneiras ou de reo. A dirección xeral de Conservación da Natureza oferta un total de máis de 28.000 permisos de reo ou salmón na totalidade das augas da comunidade, unhas cifras similares ás de 2013. Nos tramos acoutados para estas especies (15 para o reo e 11 para o salmón) permitirase a práctica desta modalidade deportiva a un máximo 400 pescadores cada día. O 27 de abril comezou xa a campaña nos tramos do río Eo compartidos co Principado de Asturias e no tramo internacional do Miño a tempada comezou xa o primeiro de marzo. Así o primeiro de maio quedan finalmente abertas para a pesca todas as augas continentais de Galicia. En relación coas tallas e o número de capturas, o número autorizado de capturas é de 1 salmón por pescador e día, sendo a súa talla mínima legal de 45 cm. No caso do reo de forma xeral só se autoriza a captura de 5 exemplares diarios por pescador, que computan igualmente na cota total autorizada para a troita: en xeral 10 exemplares por pescador e día, dos que só 5 poderán ser reos. A talla mínima legal vixente do reo é de 35 cm. Nos tramos compartidos do Eo a talla mínima legal do reo é de 25 cm e autorízase a captura total e indistinta de 8 troitas ou reos. Esta tempada as cotas totais de capturas por ríos establécense en 8 exemplares no Miño (couto de Frieira), 12 no Lérez, 40 no Ulla, 5 no Mandeo, 15 no Masma e 10 no couto de Salmeán no río Eo, no que non hai cota total nos tramos acoutados por debaixo do dito couto. As subas nas cotas de algúns ríos obedecen a unhas mellores perspectivas para esta tempada. As xornadas hábiles seguen sendo esta tempada todos os días, excepto os luns con carácter xeral e os xoves nos tramos acoutados. Nos coutos conveniados os xoves serán hábiles na modalidade de pesca sen morte. Os horarios de pesca fíxanse de acordo co disposto na lei de pesca fluvial: desde unha hora antes do alba ata unha hora despois do ocaso, conforme ás horas oficiais publicadas na web de Meteogalicia, tomando como referencia a localidade máis próxima ao momento onde se estea pescando.