A ABE firma un convenio de colaboración con ABANCA