A Marea de Noia denuncia a presenza de ratas no centro de sáude