A alternativa dos veciños da Carballa a mellor opción para o novo polígono de Ribeira