Mar defende o protocolo de resposta da Xunta ante a contaminación mariña