Plan de mobilidade agraria

Recuperación de Soutos de Castaños no Caurel. Proxecto de Mobilización de Terras Agrarias.