O concello da Pobra habilita a atención telefónica en tódolos departamentos

POBRA> Malia que a maior parte do persoal traballa dende a casa, o concello da Pobra continúa a pleno rendemento. O alcalde informou de que se pode realizar a recollida presencial de documentos urxentes que non permitan aprazamento. No resto dos casos optarase pola vía telemática.

Aínda que a porta pechada, o concello da Pobra non para de traballar. Ás xestións derivadas do estado de alarma, súmanse algúns procedementos ordinarios como a emisión de documentos solicitados polos cidadáns. No caso de ser urxentes e non poder tramitarse por vía telemática poderán recollerse de xeito presencial.

As consultas relacionadas co resto de departamentos atenderanse telefonicamente.