Comeza a reforma integral da piscina de Lousame

LOUSAME> O Concello de Lousame iniciou as obras de reforma integral da piscina municipal. A actuación , con cargo ó Plan Complementario da Deputación, suporá un investimento de máis de cen mil euros.

A crise sanitaria obrigou a aprazar o inicio da reforma da piscina de Lousame que finalmente arrancou esta semana e estará rematada a finais do mes de agosto. A empresa adxudicataria,  ‘Jstop Obras e Servicios’, procedeu xa á demolición do antigo pavimento e do muro perimetral para proceder posteriormente á ampliación da zona de praia.

O proxecto inclúe o cambio do sumidoiro do vaso por outro novo con reixa de plástico e a revisión e selado de inxectores do vaso da piscina. Tamén se impermeabilizará o vaso da piscina cunha membrana antiesvarante e instalarase un novo pavimento no exterior feito en soleira de formigón armado.

Na sala de máquinas está previsto colocar unha nova electrobomba e un novo circuíto de tuberías, válvulas e accesorios precisos para o vaso da instalación. Así mesmo, instalarase unha nova fontanería e dous novos reguladores do PH e do cloro da auga piscina.

Na parte eléctrica, colocarase unha rede eléctrica de distribución interior da sala de máquinas, substituirase o alumeado da zona de vestiarios e colocarase unha nova instalación de electricidade para o alumeado exterior, con novas luminarias LED. Ademais, deixarase unha canalización en tubaxe de PVC para unha posterior instalación de paneis solares.

Acometerase tamén o acondicionamento da carpintería e as paredes, ás que se lles aplicarán tratamentos protectores e antihumidades, así como dúas mans de pintura. As obras, orzamentadas en cento quince mil euros, están incluídas no Plan Complementario do Plan Único 2019.