O goberno da Pobra consultará coa oposición a posible nulidade dos títulos dos fillos adoptivos

    POBRA> O informe do secretario municipal da Pobra establece a necesidade de contar con dous terzos dos votos da corporación para o outorgamento de honras e distincións. Así o especifica o regulamento do concello aprobado en 1996. A Lei de Bases de Réxime Local, á que aludía o PP para corroborar que non só precisos os dous terzos, non contén referencias á concesión deste tipo de distincións. Sí o fai o Regulamento de Organización e Funcionamento das entidades locais que establece a necesidade de contar cun regulamento específico como o aprobado no concello da Pobra en 1996. Si o son o ex alcalde pobrense Segundo Durán e o ex presidente autonómico Gerardo Fernández Albor, a pesar de que no seu día a aprobación das distincións non contou co respaldo dos dous terzos da corporación. O gobernoreunirase co resto de grupos para decidir se levan a pleno a súa nulidade ou se manteñen os títulos. Os membros do executivo municipal insisten en que o PP era coñecedor da necesidade de contar con dous terzos tal e como se puxo de manifesto na comisión para valoración de méritos á que asistiron tódolos grupos. Pola súa banda, o BNG tamén quixo respostar ás críticas dos populares lembrando que na comisión de valoración de méritos votaron en contra por entender que Anxo Rei Ballesteros non era merecedor do título de fillo adoptivo da Pobra.