A calidade dos espectáculos consolida a Feira Castrexa de Boiro