A Pobra segue a liderar a descarga de túnidos cun incremento do dous por cento

POBRA> Nos primeiros sete meses de 2018, o tráfico portuario de mercadorías en Galicia incrementouse nun once por cento, con máis dun millón de toneladas descargadas. Neste incremento teñen boa parte de responsabilidade os peiraos barbanzáns de Ribeira e de Pobra que lideran a descarga de túnidos. José Juan Durán destacou a importancia económica desta actividade para a comarca, tanto na actividade das empresas consignatarias, como a industria transformadora e conserveira e as empresas frigoríficas. Con respecto ó resto de peiraos de titularidade autonómica cómpre destacar o incremento do dezanove por cento no porto de Cariño, con preto de trescentos cincuenta mil toneladas descargadas no primeiro semestre do ano, seguido de Ribadeo e Brens-Cee.