Galicia recupera a mobilidade entre as catro provincias

RIANXO> A entrada na fase tres trae consigo a tan agardada mobilidade interprovincial. Os galegos poderemos circular libremente polas catro provincias o que supón un alivio para os veciños de concellos limítrofes que se atopan separados administrativamente.

Rianxo levaba tempo agardando recuperar a mobilidade interprovincial para poder circular novamente pola ponte de Catoira. Esta distancia de apenas quilómetro e medio é a que percorrían moitas veciños de lugares como Isorna para realizar xestións cotiás. Sen embargo, dende a declaración do estado de alarma víronse obrigados a desprazarse ata o centro de Rianxo ou outros concellos máis afastados ante a prohibición de cambiar de provincia.

Dende que se restrinxira a mobilidade entre provincias detectáronse diversas infraccións a este respecto. Dende o concello de Rianxo agardan que as sancións impostas poidan verse rebaixadas unha vez formuladas as pertinentes alegacións tendo en conta as circunstancias excepcionais destes dous concellos limítrofes.